1, Tự động tăng like(vip like) khi đăng bài Facebook(1 tháng) dành cho Trang cá nhân, Fanpage (tự động tăng được bài viết, ảnh,video,livestream,bài share)

      Số like(tự động tăng mỗi khi đăng bài)          Giá tiền   Thời gian sử dụng Số bài đăng tối đa 1 ngày                Chú ý
50 150.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng Cứ đăng bài sau 15-30p hệ thống tự động tăng like, không cần làm gì cả,bài cũ tăng đủ số like mới đăng bài mới,100% người like là người Việt Nam,không tụt
100 250.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
150 300.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
200 400.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
300 500.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
400 600.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
500 700.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
600 800.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
700 900.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
800 1.000.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
900 1.100.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng
1000 1.200.000đ       1 tháng Không giới hạn bài đăng

2, Tự động tăng comment(vip comment) khi đăng bài Facebook(1 tháng) dành cho Trang cá nhân, Fanpage(tự động tăng được bài viết, ảnh,video,livestream,bài share)

 

   Số comment(tự động tăng mỗi khi đăng bài)       Giá tiền    Thời gian sử dụng Số bài đăng tối đa 1 ngày CHÚ Ý
5 comment 150.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng Cứ đăng bài sau 15-30p hệ thống tự động tăng comment, không cần làm gì cả,bài cũ tăng đủ số comment mới đăng bài mới,100% người like là người Việt Nam,không tụt
10 comment 200.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
15 comment 250.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
20 comment 300.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
25 comment 400.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
30 comment 450.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
35 comment 500.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
40 comment 550.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
45 comment 600.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
50 comment 650.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
55 comment 700.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
60 comment 750.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
65 comment 800.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
70 comment 850.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
75 comment 900.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
80 comment 950.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
85 comment 1.000.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
90 comment 1.100.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
95 comment 1.200.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng
100 comment 1.300.000Đ 1 tháng  Không giới hạn bài đăng

 

3, tự động tăng mắt(lượt xem) khi livestream trên Trang cá nhân Facebook,Page

Số mắt live   Giá tiền  Thời gian sử dụng  Số bài live  1 tháng/phút live CHÚ Ý
30 mắt 150.000Đ 1 tháng 30 bài/30 phút live Hệ thống tự động nên cứ live là mắt xem sẽ tự tăng, nếu muốn nhiều mắt hơn, thời gian dài hơn,số lượng bài 1 tháng nhiều hơn vui lòng liên hệ Admin để biết thêm chi tiết
50 mắt 250.000Đ 1 tháng 30 bài/30 phút live
100 mắt 350.000Đ 1 tháng 30 bài/30 phút live
150 mắt 450.000Đ 1 tháng 30 bài/30 phút live
200 mắt 550.000Đ 1 tháng 30 bài/30 phút live
250 mắt 650.000Đ 1 tháng 30 bài/30 phút live
300 mắt 750.000Đ 1 tháng 30 bài/30 phút live
400 mắt 900.000Đ 1 tháng  30 bài/30 phút live
500 mắt 1.100.000Đ 1 tháng  30 bài/30 phút live

 

4,Tự động tăng chia sẻ(share) khi đăng bài Facebook(1 tháng) dành cho Trang cá nhân, Fanpage (tự động tăng được bài viết, ảnh,video,livestream,bài share).

 

Số lượt chia sẻ( tự động tăng khi đăng bài) Giá tiền Thời gian sử dụng Số bài đăng tối đa 1 ngày Chú ý
10 200.000Đ 1 tháng 10 bài Cứ đăng bài sau 15-30p hệ thống tự động tăng share, không cần làm gì cả,bài cũ tăng đủ số share mới đăng bài mới,100% người share là người Việt Nam,không tụt
20 300.000Đ 1 tháng 10 bài
30 350.000Đ 1 tháng 10 bài
50 450.000Đ 1 tháng 10 bài
80 600.000Đ 1 tháng 10 bài
100 800.000Đ 1 tháng 10 bài
200 1.500.000Đ 1 tháng 10 bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icon Zalo Icon tele icon instagram icon phone