Chính sách bảo mật

Đội ngũ của dịch vụ Facebook Hà Nội cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng, cam kết không mua bán, trao đổi thông tin của khách hàng cho bên thứ 3. Nếu khách hàng phát hiện chúng tôi mua bán, trao đổi thông tin cho một bên thứ 3 thì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật.